Berlin No More Walls

Diese Seite ist leider nicht verfügbar in Deutsch

Historiek | Cijfergegevens | Gevolgen | 20 Jaar val van de muur | Treuhand | Duivelsberg | Stasi | Verpakking Rijksdag | Honeckerbunker

Historiek

12/05/49: Einde van de Berlijnse blokkade.

23/05/49: Oprichting van de Bondsrepubliek Duitsland (BRD).

07/10/49: Oprichting van de Duitse Democratische Republiek (DDR).

25/03/54: Verklaring van de Sovjet regering over de erkenni ng van de soevereiniteit van de DDR.

01/10/59: Wet in verband met de nieuwe vlag voor de DDR met hamer, sikkel, aar en de kleuren zwart, rood, geel.

1960-1961: Honderdduizenden mensen vluchten van de DDR naar West-Berlijn of de BRD.

13/08/61: De bouw van de muur rond West-Berlijn en de afsluiting aan de grens met West-Duitsland stopt de vlucht van de DDR-burgers. Deze antifascistische muur en de infiltratie van Westerse agenten verrechtvaardigen deze actie, aldus Ulbricht.

26/06/63: Kennedy: Ich Bin Ein Berliner

02/01/64: Uitgifte van de nieuwe identiteitsbewijzen met de vermelding 'Burger van de Duitse Democratische Republiek'.

01/08/64: Uitgave van nieuwe bankbiljetten. In december 1967 wordt de DDR-mark ingevoerd.

26/09/64: Drie-staten-theorie: overeenkomst tussen de DDR en de Sovjet-Unie gaat uit van 3 staten in Duitsland: namelijk Bondsrepubliek, West-Berlijn en de DDR.

25/11/64: Verplichte omwisseling van Westmarken in Oostmarken voor reizigers uit de Bondsrepubliek, West-Berlijn en de andere Westerse landen.

19/09/69: Eerste onderhandelingen tussen de verkeersministeries van de BRD en de DDR.

28/10/69: Regeringsverklaring van Willy Brandt. Hij verklaart bereid te zijn tot onderhandelingen met de DDR op basis van het concept: 'Twee staten, een natie'.

01/01/74: Autokenteken DDR in plaats van D.

25/04/74: Günther Guillaume, persoonlijke medewerker van Willy Brandt, wordt gearresteerd onder verdenking van spionage. Op 6 mei treedt Willy Brandt af.

02/05/74: Openen van vertegenwoordigingen in Bonn en Oost-Berlijn.

26/10/74: De minimumbedragen te wisselen in DDR-mark worden verlaagd. 13 mark voor DDR-bezoekers en 6,5 mark voor Oost-Berlijn.

08/10/79: Aankondiging van het terugtrekken van 20 000 Sovjetsoldaten en 1 000 pantsers uit de DDR door de partijchef Bresnjev tijdens een bezoek aan de DDR.

13/02/84: Helmut Kohl en Erich Honecker treffen elkaar in Moskou naar aanleiding van de begrafenis van Andropow.

06/04/84: Bezetting ambassade in Praag. De 35 DDR-burgers kunnen naar de DDR terugkeren, met belofte dat zij weldra de DDR kunnen verlaten.

23/05/84: Richard van Weizsäcker wordt tot Bondspresident verkozen.

12/06/87: Ronald Reagan: Tear Down This Wall

02/05/89: Hongaarse grenssoldaten beginnen met de afbouw van de afsluitingen aan de grens met Oostenrijk.

24/08/89: De DDR-burgers, die in West-Duitse ambassade in Praag gevlucht waren, kunnen het Oostblok verlaten. Over de Hongaars-Oostenrijkse grens komen iedere dag meer dan 100 DDR-vluchtelingen, die illegaal het Westen binnenkomen. De Hongaarse beambten doen een oogje dicht.

11/09/89: Hongarije opent het IJzeren Gordijn. In een drietal dagen komen 15 000 DDR-burgers naar de Bondsrepubliek.

31/09/89: In Praag deelt Minister voor Buitenlandse Zaken Genscher mee dat de 4 000 vluchtelingen met speciale treinen door de DDR naar de Bondsrepubliek kunnen reizen. Hetzelfde geldt voor de vluchtelingen in Warschau.

07/10/89: Ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van de DDR komt partijchef Michael Gorbatschow naar Oost-Berlijn en wijst op de noodzaak van hervormingen. Demonstraties worden met harde hand uit elkaar geslagen.

18/10/89: Honecker wordt afgezet. Egon Krenz wordt partijchef.

23/10/89: Ongeveer 300 000 mensen demonstreren in Leipzig voor hervormingen.

27/10/89: Krenz kondigt amnestie af voor de vluchtelingen en roept hen op terug te keren.

03/11/89: De DDR laat weer reizen naar Tsjecho-Slowakije toe. Opnieuw vluchten duizenden naar de ambassade in Praag. De ouden garde van het 'Politburo' moet opstappen.

04/11/89: Meer dan een half miljoen mensen demonstreren op Alexanderplatz in Oost-Berlijn om hervormingen te eisen.

07/11/89: De DDR-regering treedt unaniem af.

08/11/89: Ook het 'Politburo' treedt af.

09/11/89: DE DDR OPENT HAAR GRENZEN NAAR DE BONDSREPUBLIEK EN OOST-BERLIJN.

10 & 11/11/89: Honderdduizenden trekken van Oost naar West. Berlijn schrijft geschiedenis. De muur is gevallen. Het geluk van mensen, die van hun vrijheid genieten. De kranten schrijven: 'De nacht, waarin de muur lichtjes bekwam' en 'Afscheid van een eiland'. En Honecker beweerde nog: 'De muur staat er zeker nog voor 100 jaar'.

13/11/89: Met een resultaat van 99,79 % wordt Hans Modrow de nieuwe voorzitter van de ministerraad. Voor de eerste maal wordt er openbaar gediscuteerd en worden cijfers genoemd van de economische situatie. Niettegenstaande de zelfkritiek demonstreren 200 000 mensen op de Maandagsdemonstraties (Nicolaikirche) in Leipzig en vele andere Oost-Duitse steden. Vrije verkiezingen en veranderingen in verband met levensnoodzakelijke thema's worden geëist.

19/11/89: Naar schatting meer dan 3 miljoen mensen uit de DDR bezochten al de Bondsrepubliek of West-Berlijn. In interviews met de Sovjettelevisie verklaarde Egon Krenz: 'Een hereniging van Duitsland staat niet ter discussie'.

20/11/89: Gesprekken tussen DDR (E. Krenz) en BRD (R. Seiters) i.v.m. vrije verkiezingen, toelating van partijen, verregaande samenwerking, invoeren van een vorm van vrije markteconomie, wegvallen van de wisselplicht, versoepeling van reismogelijkheden, enz.

28/11/89: Bondskanselier Helmut Kohl legt de Bondsdag een 10-puntenprogramma voor i.v.m. de Duitslandpolitiek: o.a.:

03/12/89: Onder druk van de partijbasis en de bevolking melden het Zentralkomitee en het Politburo hun aftreden. Daarmee eindigt na 40 dagen de periode van de Honecker-opvolger Egon Krenz.

11/12/89: Op initiatief van de Sovjet-Unie komen de ambassadeurs van de geallieerden in Duitsland samen om de gebeurtenissen in de DDR en de gewijzigde toestand in Berlijn te bespreken. Minister van buitenlandse zaken Baker (USA) verklaart vast te houden aan een hereniging van Duitsland.

22/12/89: In de nacht van 22 december wordt begonnen met stukken muur te verwijderen aan de Brandenburg Poort. Links en rechts van de poort worden doorgangen gemaakt. De overgang wordt door bondskanselier H. Kohl en minister-president Modrow plechtig geopend.

24/12/89: Na de afschaffing van de visumplicht en het verplicht wisselen, hebben meer dan één miljoen West-Duitsers met Kerstmis een bezoek gebracht aan de DDR. Ook in omgekeerde richting kwamen weer honderdduizenden DDR-burgers voor een kort bezoek naar het Westen.

08/01/90: De maandagdemonstraties worden beheerst door 'Duitsland, enig vaderland' en 'Nooit meer SED' (communistische partij van de DDR: Sozialistische Einheitspartei Deutschlands).

01/02/90: DDR-minister-president Modrow stelt en plan voor tot hereniging.

21/02/90: De DDR-volkskammer erkent een eengemaakt Duitsland.

18/03/90: Eerste vrije parlementsverkiezingen. Lothar de Maizière wordt minister-president van de DDR. In haar regeringsverklaring spreekt de DDR-regering zich uit tot de hereniging met Duitsland volgens art. 23 van de grondwet.

24/04/90: Bondskanselier Kohl en de nieuwe minister-president komen een economische, sociale en muntunie overeen vanaf 01/07/90.

05/05/90: In Bonn beginnen de Twee-plus-Vier gesprekken (DDR, USSR) – (BRD, GB, F, USA).

18/05/90: Ondertekening van het staatsverdrag i.v.m. de economische, sociale en muntunie.

17/06/90: De DDR-Volkskammer legt de Treuhandwet vast.

22/06/90: Het voorstel van Schewardnadse om het verenigde Duitsland tijdelijk op te nemen in beide militaire instellingen wordt afgekeurd.

01/07/90: De Duitse Mark wordt het enige betaalmiddel in de DDR. Lonen, wedden en pensioenen worden gewisseld tegen een koers van 1:1. Private spaartegoeden (tot 4 000 DM) en tegoeden van ondernemingen worden gewisseld tegen een koers van 1:2.

15 & 16/07/90: Tijdens een bezoek van Kohl en Genscher aan Gorbaschow verklaart deze zich akkoord dat een eengemaakt Duitsland vrij en zelf beslissen kan tot welk militair bondgenootschap het zal toetreden. Vanaf het ogenblik van de hereniging bezit het volledige soevereiniteit. Daarmee is zeker dat ook het eengemaakte Duitsland tot de NATO zal behoren.

23/08/90: De Volkskammer keurt de hereniging van de DDR met de BRD goed.

03/10/90: Voor de DDR geldt nu ook de grondwet. De derde oktober wordt uitgeroepen tot wettelijke feestdag, de dag van de eenheid. De DDR is niet meer...

30/04/91: De laatste Trabant verlaat de Zwikau-fabriek Sachsenringwerk. In 34 jaar zijn er meer dan 3,6 miljoen Trabi's gebouwd.

12/11/92: Erich Honecker verschijnt voor de rechtbank op beschuldiging van dodelijk vuren, mijnen en automatische afweerinstallaties, samen met enkele andere kopstukken, zoals Stasichef Mielke.

12/01/93: Honecker wordt buiten vervolging gesteld wegens gezondheidsproblemen en vliegt naar zijn familie in Chili.

29/04/94: Honecker overlijdt in Santiago (Chili).

31/12/94: De Treuhand wordt ontbonden.

09/11/09: 20 Jaar Val van de Muur: Dominoaktion in Berlijn

03/10/10: 20 Jaar Hereniging Duitsland in Bremen en Berlijn

13/08/11: 50 Jaar Bouw van de Muur